• Geke Steenmetz
  • Geke Steenmetz
  • Geke Steenmetz
  • Geke Steenmetz

lang  Go to English version


Geke Steenmetz is geboren te Barneveld in 1956. Tekenen deed ze graag. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat ze koos voor een tekenopleiding.

Zij volgde opleidingen aan de Grafische School te Utrecht en de Kunstacademie St. Joost te Breda, richting schilderen. Zij werkte lange tijd als grafisch vormgever en hield zich tegelijkertijd bezig met het vervaardigen van keramiek. Uiteindelijk miste ze daarin het werken met kleur en pakte wederom het penseel op en begon weer te schilderen.

De afgelopen 20 jaar heeft zij zich volledig professioneel bezig gehouden met de ontwikkeling van haar eigen schilderijen en tekeningen.

Geke Steenmetz schildert voornamelijk olieverfschilderijen, realistisch en impressionistisch, waarbij mensen en hun omgeving een steeds grotere rol gaan spelen. Zij maakt veelal vrij werk, maar kreeg door de jaren heen ook diverse opdrachten. De afgelopen 8 jaar gaf ze ook schilder- en tekenles in pastelkrijt.

Portretten, zeeschilderingen, landschappen met daarin mens en dier, interieur en stadsleven, zijn haar favoriete thema’s die eindeloos blijven boeien en haar stimuleren tot het maken van een nóg beter schilderij. Vaak zijn het periodes waarin een thema uitgediept wordt, afhankelijk van het seizoen. Steeds vaker schildert ze buiten (en plein-air). Buiten werken vindt ze weliswaar moeilijker, maar ze vindt dat je de kleuren en de sfeer beter beleeft. Middels olieverfschetsen en foto’s worden de schilderijen thuis in haar atelier afgemaakt.

Zij streeft ernaar het spel van kleur, het sferische licht en schaduw te vangen op het doek. De schoonheid van het alledaagse, de seizoenen en de verschillende tijdstippen van de dag, mist, tegenlicht, ochtend- en avondlicht etc. bieden haar een bron van inspiratie. De koe is en blijft al voor lange tijd haar geliefd schilderonderwerp, maar ook andere dieren boeien haar.

In haar portretopdrachten probeert ze iemands karakter te ‘pakken’. Ondeugende ogen of juist die iets verlegen blik. De geportretteerde zal altijd goed lijken.

Haar vermogen scherp waar te nemen gaat samen met jarenlange schilderervaring.


Algemene informatie

Het goed fotograferen van de schilderijen is vaak lastig. Omdat alle camera’s en computers weer anders ingesteld staan qua kleur en intensiteit, zal het originele schilderij altijd iets afwijken van de getoonde foto’s op deze site.

Op het getoonde werk rusten beeldrechten. Voor publicatie of reproductie door anderen is te allen tijde toestemming van Geke Steenmetz vereist.

De prijzen van haar werk liggen tussen ± € 200 en € 3.000, afhankelijk van de afbeelding en het formaat. Vraag vrijblijvend de prijs op.

Heeft u suggesties en of opmerkingen of wilt u meer informatie na het zien van de website? Stuur haar dan een mailtje: info@geke-steenmetz.nl.
English


Geke Steenmetz was born in Barneveld, the Netherlands, in 1956. From a young age she loved to draw. It is no surprise that she chose an education in the arts. She studied at the School for Graphic Design in Utrecht and the Art Academy St. Joost in Breda. She specialized in Painting. She worked for a long time as a graphic designer and at the same time was involved in the production of ceramics. Eventually she missed working with color and picked up the brush and started painting again.

For the past 20 years she has devoted her professional life solely to the development of her own paintings and drawings.

Geke predominantly paints with oils, realistic and impressionistic, in which humans in their surroundings play an increasingly important role. She mostly creates original work but has received many assignments over the years as well. In the past 8 years she has also taught classes in oil painting and pastel drawing.

Portraits, seascapes, landscapes containing man and animal, interior as well as city life are her favorite themes that continue to fascinate her endlessly and stimulate her to make ever better paintings. She dedicates long periods to developing a theme. More and more she choses to paint outside, en plein air. Though she finds this quite challenging, she feels it enhances her experience of color and atmosphere. With the help of oil paint (color) sketches and photographs, the paintings are finished at home in her studio for more detailing.

She strives to capture the interaction of color, atmospheric light and shadow on the canvas. The beauty of life, the seasons, fog, backlight, morning and evening light are among her sources of inspiration. The cow has been, and will remain, her favorite painting topic but other animals engage her as well.

In her portrait assignments she tries to ‘catch’ someone’s personality. Mischievous eyes, or just that shy look. The likeness of the person will always be true.

Her talent to observe sharply is accompanied by years of painting experience.


General information

Photographing of paintings is often challenging. Because all cameras and computers are set differently in terms of color and intensity, the original painting will always differ slightly from the photos shown on this site.

There are copyrights on the work shown. For publication or reproduction by others, permission from Geke Steenmetz is required at all times.

The prices of her work are between ± € 200 and € 3,000, depending on the image and the size. Request the price without obligation.

If you have suggestions and/or comments or want more information after visiting the website, please email Geke at info@geke-steenmetz.nl.